Үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа

НҮБ-ын Залуучуудын Зөвлөх Хороо нь НҮБ-ын харьяа агентлагуудын дэмжлэгтэйгээр  2021 оноос хойш 20 гаруй залуучуудад чиглэсэн бичил төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Дээрх үйл ажиллагаануудад ойролцоогоор 4500 гаруй хүнийг хамруулсан байна. Бидний хэрэгжүүлсэн онцлох төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцуулья.

Тогтвортой Хөгжилд Залуус Хөтөлбөр

Global Goals for Youth Program