Ээлжит нэгэн хурлаар...

Ээлжит нэгэн хурлаар...

БИДНИЙ ТУХАЙ

НҮБ-ын Залуучуудын Зөвлөх Хороо (цаашид “НҮБ-ын ЗЗХ” гэх) нь НҮБ–аас Монгол Улсад хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг хүүхэд, өсвөр үеийхэн, залуучуудад хүргэх, мөн хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээнд хүүхэд, залуусыг төлөөлөх, оролцоог хангах зорилготой НҮБ-ын дэргэдэх сайн дурын залуучуудын хороо юм.

Тус хороо нь анх 2006 онд НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэргэд байгуулагдаж байсан бөгөөд 2008 онд НҮБ-ын Залуучуудын Зөвлөх Хороо болон өргөжиж байгуулагдсан. НҮБ-ын ЗЗХ нь одоогоор хүүхэд, залуучуудын байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн 15 гишүүнтэйгээр Монгол дахь НҮБ–ын төрөлжсөн байгууллагууд, иргэний нийгэм болон төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. НҮБ-ын ЗЗХ нь Монголын хүүхэд, залуучуудад хүрэх Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын хэрэгжилтийг хангах, аливаа төсөл, хөтөлбөрүүдэд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлж, залуусын дуу хоолойг шийдвэр гаргах түвшинд хүргэхийг зорьдог.

БҮРЭЛДЭХҮҮН

2023 НАМАР

Наранзаяа, зохицуулагч
Цог-Эрдэнэ, ерөнхий нарийн бичиг
Цэнгүүн
Ану
Хувьзаяа
Мөнхболор
Сорхугтани
Андир
Хоролжав
Тэргэл