Үе үеийн YAPers

Нэгдсэн Үндэсний Залуучуудын Зөвлөх Хорооны үе үеийн гишүүд United Nations Youth Advisory Panel, Alumni Wall
Anujin Bayasgalan, member from 2019-2021, project manager at Youth Council NGO