Сайн дурын ажил

Сайн дурын ажил
Photo by Charlie Hammond / Unsplash

Сайн дурын ажил нь хувь хүний хөгжил, нийгмийн сайн сайхан байдалд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Сайн дурын ажил нь ихэнх тохиолдолд цалингүй байдаг ч ур чадвараа хөгжүүлэх, хүмүүстэй танилцах, нийтийн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулах сэтгэл ханамж зэрэг мөнгөн бус урамшуулал нь ихээхэн ач холбогдолтой байж болох бөгөөд сайн дурын ажлын шууд үр нөлөөнөөс хол давсан байдаг.  

НҮБЗЗХ нь залуучуудад сайн дурын ажил хийх боломж санал болгож байна. Та энд дарж бүртгүүлээрэй.

Жич: Сайн дурын ажлууд зун цагт өндөр эрэлттэй байдаг ба өвлийн цагт бага эрэлттэй байдаг. Мөн холбоосоор дарж бүртгүүлсэн тохиолдолд бид бүртгүүлсэн дарааллаар холбогдох болно.


Сайн дурын ажил хийх залуучуудыг өөрийгөө хөгжүүлэх орчноор хангаж, хажуугаар нь сайн дурын ажил хийх залуучууд сонирхож байгаа бол та энд дарж бүртгүүлснээр сайн дурын ажил хийх залуучууд авах хүсэлт гаргах боломжтой.