UNYAP Mongolia

NEW MEMBER ENROLLMENT

NEW MEMBER ENROLLMENT

ШИНЭ ГИШҮҮНИЙ ЭЛСЭЛТ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Залуучуудын Зөвлөх Хороо (НҮБЗЗХ)-ны 2024 оны хаврын элсэлтийг албан ёсоор зарлаж байна. НҮБЗЗХ нь 18 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (НҮБ)-аас Монгол Улсад хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөрийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, залууст хүргэх, мөн хөтөлбөрийн
UNYAP Mongolia