Global Goals for Youth Programme

Global Goals for Youth Programme

НҮБ-ын Залуучуудын Зөвлөх Хорооноос хэрэгждэг 8 сарын хугацаатай хөтөлбөр бөгөөд залууст Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын талаар мэдлэг мэдээлэл олгох, үүнд бодитоор хувь нэмэр оруулах боломж олгох, утга учиртай сайн дурын ажлыг дэмжих зорилготой хөтөлбөр юм.